«Прикладна лінгвістика» – твій шлях до успіху!

У сучасному глобалізованому просторі, де головним чинником успішності стає різноманітність знань і компетенцій майбутнього спеціаліста, фахівець з іноземної філології, озброєний новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями і здатний швидко адаптуватися до реалій сучасного світу, є надзвичайно затребуваним на ринку праці. Прикладна лінгвістика як окрема галузь спеціальності 035 Філологія спрямована на розв’язання прикладних (практичних) завдань у сфері мовознавства, перекладознавства, міжнародної комунікації і методики викладання іноземних мов із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Кафедра прикладної лінгвістики та перекладу – це сучасна ланка університету, що відповідає за якісну підготовку фахівців  за освітніми ступенями бакалавра та магістра спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика.

Навчання на освітній програмі «Прикладна лінгвістика» передбачає:

  • ґрунтовне вивчення двох основних іноземних мов –англійської та німецької, а також мови за вибором –  іспанської /  французької / чеської / польської;
  • формування знань із теорії перекладу, вдосконалення іншомовних комунікативних і перекладацьких вмінь та їх застосування у практичній площині (усний і письмовий переклад, супровід міжнародних зустрічей, форумів, конференцій тощо);
  • оволодіння комп’ютерними програмами та пошуковими системами для виконання кваліфікованих перекладів науково-технічних, публіцистичних, юридичних, економічних та художніх текстів (системи автоматизованого перекладу SMART CAT, TRADOS та ін.);
  • набуття професійних навичок роботи з програмами і сервісами Microsoft (Office, Word, Excel, Access, Photoshop, Illustrator, Power Point), Google Workspace та ін.;
  • роботу з онлайн-сервісами для створення презентацій, інтерактивних зображень, ментальних карт, звітів, інфографік, плакатів, відео, стрічок часу, ігор та віртуальних посібників (Canva, Crello, Easily, Genially, Thinklink, Visme, Renderforest, Playposit та ін.);
  • набуття знань і компетентностей для роботи в електронних ЗМІ і соціальних мережах (створення оптимізованих текстів для наповнення сайтів, блогінг, здійснення перекладів інтернет-текстів, відбір інформації для розміщення на сайті, здійснення структурованої рубрикації сайту, здійснення редактури, коректури і дизайну текстів та ін.);
  • опанування основ лінгводидактики та методики викладання іноземних мов, застосування інформаційних технологій у навчальному процесі.    

 

             Удосконалення та саморозвиток – це головне кредо професорсько-викладацького складу кафедри прикладної лінгвістики та перекладу! Усвідомлюючи, що Прикладна лінгвістика – це унікальна й інноваційна галузь  філології, викладачі кафедри постійно підвищують свій рівень викладання: організовують наукові та методичні семінари і тренінги з актуальних питань філології (лінгвістики, перекладознавства і літературознавства),  комунікаційно-інформаційних технологій та методики викладання іноземних мов; беруть участь у різноманітних вітчизняних та міжнародних проектах, таких як «Університети без кордонів» Британської Ради в Україні, «Мережа для української освіти» Університету Фрідріха Шиллера в Йені; є членами професійних організацій – Асоціації викладачів англійської мови як іноземної (TESOL), Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛІП); активно долучаються до роботи Малої академії наук та експертної діяльності у Національній агенції із забезпечення якості вищої освіти.

Кафедра прикладної лінгвістики та перекладу не тільки тримає належний професійно-науковий рівень і темп, а й вирізняється особливим, дбайливим підходом до кожного студента нашої освітньої програми! Викладачі кафедри залучають студентів до кафедральних, університетських, всеукраїнських та міжнародних заходів, до участі у Днях студентської науки, науково-практичних конференціях, до роботи мовних і дискусійних клубів, студентських гуртків і форумів, до спортивних змагань і волонтерської діяльності.

 

«Прикладна лінгвістика» – твій шлях до успіху!

Наші контакти

бул. Шевченка 460, 8 поверх, 809 ауд.

тел.  +380504470913 (Viber),  +380633779359,  +38097850 20 47 (Viber)

https://t.me/ALT_vstup

[email protected]